Turnitin İntihal Raporu

Posted on: Şubat 1, 2018

www.turnitinintihalraporu.com; tez hazırlama merkezinin yeni bir hizmet koludur. tezhazırlamamerkezi.net uzun yıllardır akademik danışmanlık hizmeti veren ve ön lisans eğitiminden doktora eğitimine kadar bütün tez, makale proje hazırlamada, çeviri hizmetlerinin sunulmasında, saha araştırması, veri girişi ve analiz işlemlerinin yapılmasında ayrıca her türlü redaksiyon ve tez düzenlemelerinin yapıldığı büyük kurumsal bir firmadır. Yıllardır yüzlerce bilimsel çalışmaya, çeviriye ve analize profesyonel bir şekilde danışmanlık hizmeti verdik. Ancak burada ki en önemli nokta bilimsel bir çalışmanın konusu ne kadar orijinal olursa olsun eğer bilimsel kurallara ve etik kurallara uygun hazırlanmamış ise o çalışmanın kabul edilebilirliği mümkün değildir. Bilimsel aşırmacılık olarak isimlendirilen intihal; bir çalışmanın kabul edilebilirliğinin en temel göstergesidir. Bilimsel aşırmacılık; bilimsel bir kaynaktan usule uygun olmadan alıntı yapma anlamına gelmektedir. Bunun birçok şekli olabilmektedir. Örneğin okunulan bir makalenin bir paragrafı hiç değiştirmeden olduğu gibi almak intihaldir. Ya da alınan paragrafı hiç kaynak ve referans göstermeden almakta aşırmacılıktır. Aynı şekilde o paragrafın cümlelerini kendi çalışmasının muhtelif yerlerine dağıtmakta aşırmacılık olarak kabul edilmekte ve en büyük etik suç olarak tanımlanmaktadır. Bir çalışma ancak referans göstermek sureti ile alınabilir. Eğer bir blog olarak alınacaksa öncelikle italik ve tırnak içine alınarak yine en sona kaynak ekleme şeklinde olmaktadır.

Dolayısı ile bilimsel çalışmalar hazırlanırken oldukça dikkat edilmeli ve hassas davranılmalıdır. Unutulmamalıdır ki hırsızlık sadece para, yada değerli eşya çalmak demek değildir. Emek çalmak ta bilimsel bir hırsızlıktır. Bu sebeplerden dolayı Turnitin programı bütün dünyada bilimsel çalışmalardaki intihali belirlemek için kullanılan ve sonucu intihal raporu şeklinde verilen bir programdır. Turnitine programından çıkan turnitin raporu bütün dünya da kabul edilen tek bir rapordur. Hangi ülkeye gidilirse gidilsin turnitine programındna çıkan bir rapor o makalenin tek geçerli sonucudur ve her yerde kabul edilebilirliği bulunmaktadır. Ülkemizde özellikle tez çalışmalarının kabul edilmesindeki en büyük nokta tez çalışmasının turnitin programında istenile değerin altında olması gerekmektedir. Bu değer; üniveristeden üniversiteye değişmekle birlikte yüksek lisans ve doktora çalışmalarında genelde %5-20 arasında değişiklin göstermekte iken lisans ve ön lisans bitirme projelerinde %25-45 arasında değişiklik göstermektedir. Hangi çalışmanın ne oranda intihal gösterebileceği üniversitelerin senatoları tarafından alınan kararla resmi hal almaktadır. Bu noktadan yola çıkarak www.turnitinintihalraporu.com ailesi turnitine raporu sunma hizmetini en hızlı ve en güvenilir şekilde yapmaktadır. Firmamız en uygun intihal rapor fiyatları imkânı sunarak çalışmanızın gönül rahatlığı ile üniversitenize sunabilme imkanı sunmaktadır. Bunun için kesinlikle sizin çalışmanıza tez hazırlama danışmanlığı yapma zorunluluğu bulunmamaktadır. Çalışmayı kendiniz hazırlamış olsanız bile birkaç saat içinde çalışmanız turnitine programından geçirilerek rapor sizlere sunulmaktadır. Hatta eğer çalışmanız istenilen oranların üstünde çıkarsa intihal düşürüm ekibimiz devreye girerek çalışmanızın intihal düşürümü gerçekleştirilmektedir. Tamamen güven odaklı olarak çalışan ekibimiz sizin memnuniyetini için çalışmakta ve beklentilerinizi karşılayabilmek için maksimum kalite ve profesyonellik ile hizmet vermektedir. Yıllarınızı vermiş olduğunu tez ya da makale veya proje çalışmalarınızın intihale takılarak kabul edilmemesi oldukça sıkıntılı bir durumdur. Çünkü intihale takılmak demek o çalışmanın üniversite ya da dergi tarafından kabul edilmemesi demektir. Siz ne kadar orijinal bir fikir ile çalışırsanız çalışın eğer çalışmayı hazırlarken intihal kurallarına uymadıysanız ve kendi cümleleriniz fikirleriniz az ise o çalışmanın intihal oranı o kadar yüksek çıkacaktır. Bu durumda yapmanız gereken en önemli şey oturup tekrardan intihali düşürmek için çalışmaktır. Arayın birlikte çalışalım.